-uploaded-files_lab50e_2_thumb_530x800

Bóng đèn máy chiếu optoma DS550/DX550/TS551/TX551

41.150.000 đ

Mã bóng đèn máy chiếu optoma PA884-2401 dùng thay thế cho máy chiếu optoma có model như :DS550, DX550, TS551, TX551

Số lượng