-uploaded-files_images7_2_thumb_530x800

Bóng đèn máy chiếu PT-LB75/LB78/LB80/LB90/LB90NTU/LW80NTU

5.500.000 đ

Mã bóng đèn máy chiếu ET-LAB80 có thể thay thế cho máy chiếu panasonic có các model như : PT-LB75/LB78/LB80/LB90/LB90NTU/LW80NTU

Số lượng