-uploaded-files-temp_nnnn_thumb_530x800

Giá treo Ngang YS-PRO3

1.800.000 đ 1.500.000 đ

Giá treo máy chiếu ngang tường có thể sê dịch máy chiếu từ max 60 , min 30 cm 
xoay 360 đo và có thể xoay đến vị trí ào cần trình chiếu 
thiết kể nhỏ gọn rễ lắp đặt 

Số lượng